Ring 08-506 668 00 eller KONTAKTA OSS

Do you mean "{{response.correctedQuery}}" ?

Please enter the word or phrase you wish to search.

Sorry, no results were found for your query.

Please check your spelling and try your search again.

Verktyg för
kursplanering

My Learning Tree
LOGGA IN

Logga in på My Learning Tree

Glömt användarnamn eller lösenord

My Learning Tree-konto

Följ din professionella utveckling

Learning Tree-konto

Bonusmaterial

Vare sig du är nybörjare, expert eller helt enkelt vill lära dig mer om ett ämne, kommer du att ha nytta av vårt bonusmaterial. Learning Tree erbjuder många olika White Papers, Position Papers, artiklar och Podcasts.

 • White Papers

  Djupgående inblickar i och analyser av heta tekniker och aktuella ledarskapsfrågor.

 • Inblick management

  Kortfattade artiklar som vänder sig till både nya och erfarna chefer. Artiklarna ger praktiska lösningar på de utmaningar som chefer möter.

 • Position Papers

  En sammanställning av de erfarenheter vi har samlat på oss genom att vara en ledande aktör i utbildningsbranschen.

 • Podcasts

  Våra poddar behandlar ämnen och produkter som du vill, och behöver lära dig mer om.

Affärsanalys

 • How to Create a Successful Business Intelligence Programme

  Tack vare nya och avancerade tekniker för databaser och datalagring samt förbättrade frontend-funktionaliteter, har det blivit lättare att genomföra affärsanalys (Business Intelligence). I denna artikel definieras affärsanalysen och fördelar för organisationen beskrivs. Sedan finns en genomgång av nödvändiga steg i processen med att starta och genomföra ett effektivt affärsanalysprogram.

 • Successful Business Analysts: How They Avoid the Five Most Common BA Mistakes

  Det blir allt vanligare att affärsanalytikern får ta på sig rollen som den viktigaste förbindelsen mellan verksamheten och utvecklandet av lösningar (ofta inom IT). Det innebär att de måste kommunicera effektivt inom alla nivåer av organisationen. Detta White Paper identifierar fem vanliga hinder affärsanalytikern möter och ger prov på hur dessa ska lösas.

 • The Successful Business Analyst in Today’s Working World

  Dana Brownlee, PMP-certifierad grundare av Professionalism Matters, Inc., ger dig insikter i vilken komplex roll affärsanalytiker spelar i dagens dynamiska affärsmiljö. Hon talar bland annat om kravprocessen och företagsanalys, samt ger tips och rekommendationer som passar både erfarna och nya affärsanalytiker.

 • Tre indikationer på ett företags finansiella hälsa

  Att titta på ett företags årsredovisning är inte tillräckligt för att avgöra dess verkliga finansiella hälsa. I denna Inblick Management-artikel, avslöjar Richard A. Stanley hur du själv med enkla medel kan bedöma ditt företags ekonomiska situation. Se själv om du arbetar för ett företag som har framtiden för sig.

Agila metoder och Scrum

 • The Agile Project Methodology and Scrum Framework

  Agile är ett begrepp som har gått från att vara en väl bevarad hemlighet inne hos IT-avdelning till en väletablerad affärsstrategi. Ändå finns mycket förvirring om vad agila metoder är. Så vad är Agile och hur fungerar det jämfört med andra metoder? Detta White Paper reder ut vad Agile är och beskriver två vanliga agila metoder - Scrum och Agile Project Management (baserat på den allmänt kända DSDM metoden). Du kommer att lära dig var dessa två synsätt överlappar, hur de skiljer sig åt och hur man kan integrera dem att få det bästa av båda metoderna.

Big Data

 • Getting Started with Big Data and Hadoop: What You Need to Know

  Tillgången till stora datamängder innebär nya möjligheter och utmaningar för organisationer av alla storlekar. Så vad är Big Data? Hur kan Hadoop hjälpa mig att lösa problem i att hantera stora, komplexa datamängder? Ladda ner detta White Paper om Big Data för att få en inblick i hur Big Data och Hadoop fungerar. Du kommer att få en jämförelse av Hadoop och andra relationsdatabaser, lära sig vad Hadoops ekosystem omfattar samt hur och när du ska börja använda det.

ITIL®-certifieringar

 • Bästa praxis för att implementera ITIL och undvika de vanligaste fällorna

  Hitesh Patel, Learning Trees främsta utbildare inom ITIL, diskuterar varför smidiga implementeringar av ITIL blir allt viktigare i dagens affärsklimat. Hitesh ger expertråd om hur ni kan maximera effektiviteten i ert företags leverans av tjänster via ITIL. Han ger också tips om hur man säkerställer att slutresultatet når upp till både interna och externa kunders mål.

 • Hur du väljer den ITIL-utbildning som passar dig

  Hitesh Patel är tillbaka med solida råd om hur du väljer ITIL-utbildning utifrån din organisations tekniska kapacitet och din roll i implementeringen. Han erbjuder konkreta tips på hur man är proaktiv, bland annat att man bör göra djupgående bedömningar av vilken typ av utbildning som behövs innan man väljer en specifik kurs. På så sätt säkerställer man att samtliga teammedlemmar expertutbildas för sin särskilda roll inom implementeringen.

 • ITIL®: Best Practices for Managing Your IT Infrastructure

  Upptäck vilka fördelar din organisation kan uppnå genom implementering av ITIL och metoder som baseras på riktlinjer för “best practice” samt ITIL-certifiering och utbildning.

 • Top 10 Tips for Adopting and Adapting to ITIL®

  Vad krävs för ett lyckat införande av ITIL? Hitesh Patel som är lärare och författare till flera av Learning Trees ITIL-kurser ger 10 tips för hur ni inför ITIL och anpassar er organisation.

Kommunikation

 • Använd dig av en metod i fyra steg för att hantera svåra samtal

  Varken undvikande eller konfrontation är effektiva metoder att hantera svåra situationer. Denna artikel av Cheryl Eckl handlar om hur du kan använda en metod i fyra steg som hjälper dig att övervinna motståndet mot "svåra" samtal genom att dämpa konfrontationsfaktorer. Resultatet: en dialog som är meningsfull och konstruktiv för alla inblandade.

 • Fem steg för att skriva en säljande offert

  Vet du vad som krävs för att skriva en säljande offert? I den här månadens Inblick Management-artikel presenterar författaren Peter Dillon-Parkin fem väl beprövade strategier för att skriva tydliga och effektiva offerter.

 • Förhandling: fem steg som hjälper dig att lyckas

  Förmågan att hantera en oväntad fråga eller angrepp under en förhandling är en av de viktigaste färdigheterna en effektiv förhandlare kan ha. Den mest erfarna förhandlare kan ibland hamna i svåra situationer. Författaren Bob Black skriver i vår senaste Inblick Management-artikel om en förhandlingsmetod i fem steg som kan ge dig det lilla extra du behöver för att lyckas i din nästa förhandlingssituation.

 • Hur man skriver tekniska dokument i tre steg

  Vet du hur man skriver ett användarvänligt tekniskt dokument? I den här månadens Inblick Management-artikel erbjuder författaren Peter Vogel en process i tre steg som minskar din arbetsbörda när det gäller skrivandet och med största sannolikhet leder till att ditt dokument blir läst.

 • Positiv påverkan: påverka och låt alla bli vinnare

  För att bibehålla produktivitet och konkurrenskraft är företag beroende av att de anställda samarbetar för att uppnå målen. Tyvärr engagerar sig inte alla om de känner att deras intressen inte tillgodoses. Vår senaste Inblick Management-artikel som skrivits av beteendekonsulten Jean V. Corson, handlar om fem viktiga påverkansfaktorer som kan övertyga teammedlemmar om att engagera sig för ett gemensamt mål som alla vinner på.

 • Påverkan: Att nå överenskommelser som håller

  Att nå hållbara överenskommelser kräver både planering och ett konsekvent genomförande. I den här månadens Inblick Management-artikel erbjuder dr Mike Kruger konkreta åtgärder och vägledning om hur man gör. Ladda ner den nu, och nå uppgörelser som håller!

 • Skriv en effektiv sammanfattning

  Dagens snabba affärsmiljö genomsyras av snabb digital kommunikation vilket kan resultera i frustration för den som vill att läsarna ska läsa ett helt dokument från början till slut. I vår senaste Inblick Management-artikel beskriver författaren Peter Dillon-Parkin en metod i sju steg som hjälper dig att skriva den kortaste men viktigaste delen av förslaget – sammanfattningen.

Krav, processer och agila metoder

 • Open Source Software: An Overview and Outlook

  Utforska den del av världen som stavas ”fri programvara” med hjälp av den här omfattande studien. Här finns bland annat avsnitt om Arkitektur och integrering, Linuxkärnan, GNU/Linux-distributioner, Utvecklingsmiljöer, Fri programvara i ett nätverk, Arbetsstationen samt fler ämnen.

 • Service-Oriented Architecture (SOA): From Introduction through Implementation

  Denna omfattande översikt över tjänsteorienterad arkitektur (SOA) börjar med en introduktion av grunderna och går vidare till att ge råd om hur din organisation framgångsrikt kan genomföra implementeringen. Du får också lära dig mer om tekniker och standarder som ligger bakom SOA, den grundläggande processen när man skapar en SOA, hantering, styrning och mycket mer.

 • Service-Oriented Architecture (SOA): IT Fad or IT Future?

  Mike Way, expert på området, svarar på frågor om en av de hetaste trenderna inom IT; tjänsteorienterad arkitektur eller SOA. Han ger lite bakgrundsfakta om SOA och dess fördelar och hinner med att diskutera omdebatterade frågor som till exempel användningen av BPEL och XML, "code-first kontra contract-first" samt vad SOA har för inverkan på organisationen.

Learning Tree

 • Ten Questions to Ask Your Training Provider - Position Paper

  Det som definierar bra utbildning — och en bra utbildningsleverantör — är hur mycket mer effektiva dina anställda är då de kommer tillbaka från sin kurs. Att ställa dessa tio frågor till din utbildningsleverantör, din nuvarande eller framtida, hjälper dig att sätta fingret på det du borde få tillbaka på det du investerar i utbildning.

Ledarskap och management

 • 6 steg för att förändra

  Gamla vanor, traditioner och helt vanligt mänskligt motstånd kan få en förändring av företagets IT-avdelning att verka som en omöjlig uppgift. Men Learning Trees instruktör Richard Rummel erbjuder en plan som gör det möjligt. Ladda ner hans article for Inblick Management-artikel och låt dig inspireras till viktiga förändringar!

 • Att få andra att engagera sig i förändring: en process i fem steg

  När det gäller att genomföra interna förändringar i större skala kommer de flesta organisationer till korta när man ska upprätthålla medarbetarnas engagemang över hela projektlivscykeln. I den här Inblick Management-artikeln beskriver Bob Black en process i fem steg som kan hjälpa dig uppnå och bibehålla internt engagemang som leder till ett lyckat genomförande av en förändring.

 • Att genomskåda de 3 myterna om att leda virtuella team

  När vi inte har träffat våra nya kollegor personligen saknas det en viktig dimension i vår kommunikation. I den här månadens Inblick Management slår Judie Williams från Great Beginnings hål på de 3 myterna om virtuella team. För att lyckas får inte den virtuella teamledaren gå på de här tre myterna, och han eller hon måste arbeta aktivt för att skapa den sociala dimensionen som saknas i den virtuella kommunikationen.

 • Att leda effektiva möten

  Vet du vad som krävs för att leda ett effektivt möte? I månadens Inblick Management-artikel ger författaren Serena Williamson fem strategier för att leda effektiva och lyckade möten.

 • Bygg effektiva nätverk!

  Att bygga ett effektivt affärsnätverk kan gå lätt och smidigt om man ställer de rätta frågorna i rätt ordning. Eric Magnuson använder i den här Inblick Management--artikeln ett exempel ur verkligheten för att visa på vilken positiv effekt nätverksbyggande kan ha på både projekt och personlig framgång.

 • Delegera för bättre resultat

  Det är inte ovanligt att chefer känner sig obekväma med att delegera ansvar för utmanande arbetsuppgifter. I denna Inblick Management--artikel skriver Larry Barnard om varför det är så viktigt att kunna delegera allteftersom kraven på effektivitet och framgång ständigt ökar och arbetsuppgifter blir mer komplicerade. För att bli bättre på att delegera kan du använda den metod i fem steg som beskrivs i artikeln.

 • Fem avgörande steg för en effektivt övertygande stil

  Hur effektiv är din kommunikationsförmåga? Är du effektivt övertygande eller bara framfusig? I den här månadens Inblick Management-artikel diskuterar författaren Jean S. Corson skillnaden och visar hur en effektivt övertygande stil leder till bättre samarbete och högre produktivitet.

 • Fem grundläggande steg för att analysera och lösa problem

  Vet du vad som krävs för att lösa ett problem? I den här månadens Inblick Management-artikel presenterar författaren Peter Dillon-Parkin en process i fem steg för att lösa problem, så att du kommer förbi symptomen och hittar problemets kärna, vilket snabbare leder dig till lösningen.

 • Fem steg för att engagera medarbetarna i organisatoriska förändringar

  Skapa en framgångsrik förändringsplan genom att engagera dina medarbetare redan från början. Ladda ner den här månadens Inblick Management-artikel och läs Bob Blacks råd om hur man bygger upp medarbetarnas engagemang och intresse för förändringar i organisationen.

 • Fem steg för att komma till rätta med anställda som presterar under sin förmåga

  Är det en föräldra-barn-dynamik som ligger till grund för din anställdas dåliga prestationer? Författaren Judi Williams visar på fem steg som kan hjälpa dig att förändra ditt eget sätt att vara och implementera användbara verktyg för att förändra den dynamiken och förbättra de anställdas attityd. Läs månadens Inblick Management-artikel för att få veta mer!

 • Fem steg för att motivera ett IT-team

  Påbörja arbetet med att bygga motiverade team genom att läsa om fem stegen som du kan använda för att motivera individerna i teamet. Ladda ner Anita Caputos Inblick Management-artikel för att läsa mer.

 • Fem steg till ett lyckat föredrag

  Vilken typ av talare är du? Vill du förbättra dina framföranden och leverera medryckande presentationer? I denna Inblick Management--artikel har Martin Shinn anpassat strategin från Ron Hoffs bok "Say It in Six" och utformat en metod i fem steg som hjälper dig att skapa effektiva och relevanta presentationer.

 • Fem steg till minskad stress

  Hur vi hanterar och reagerar på stressande situationer kan påverka vårt välbefinnande väldigt mycket. I den här månadens Inblick Management-artikel skriver Judi Williams om hur man kan minska sin stress med fem effektiva tekniker för stresshantering.

 • Fyra faktorer som skapar en motiverande atmosfär

  Att motivera och engagera de anställda att göra sitt bästa kan vara en utmaning. I denna Inblick Management-artikel skriver Mimi Banta om en metod som hjälper chefer att se de anställdas olika behov för att skapa ett positivare och mer produktivt team.

 • Fyra steg för att lära sig namn

  Det är inte förvånande att många människor har svårt att minnas detaljer i dagens hektiska, informationsmättade värld. Men att lära sig andras namn är nyckeln till att bygga upp relationer både i jobbet och privat. I den här Inblick Management-artikeln erbjuder författaren Peter Dillon-Parkin en lösning för hela hjärnan för att hjälpa dig att undvika pinsamma situationer i framtiden.

 • Fyra steg till att leverera ett kraftfullt budskap på 4 minuter

  Att få som man vill handlar ofta om att veta vad man ska säga och ta tillfället i akt att säga det. För det mesta har du bara ett par minuter på dig att få fram ditt budskap – vanligtvis kallat "hissmetoden". Hur förbereder man en hisspresentation? Läs Rahul Dogras Inblick Management-artikel och ta reda på det. Ladda ner den nu, och förbered din korta, effektiva presentation!

 • Hantera besvärliga situationer

  Genom att följa dessa 14 punkter har man som projektledare eller chef möjlighet att vända besvärliga situationer och konflikter till något konstruktivt. I denna artikel i serien Inblick Management skriver Dr. Phillip Walker om en metod som fungerar.

 • It’s About Time: Managing Your Most Precious Commodity Effectively

  Affärspsykologen Judi Williams ger råd om hur du kan styra din tid för att bli effektiv, snarare än att låta tiden styra dig! Denna korta intervju ger många tips på hur du hanterar din tid på ett effektivt sätt.

 • Konfliktlösning

  Att ta itu med konflikter är svårt och kan leda till att man undviker att ta tag i saken till dess att konflikten dras till sin spets. I denna artikel presenterar Cheryl Eckl en 6-stegsmetod för att tidigt ta itu med konflikter och därigenom kunna nå en samarbetslösning som är tillfredställande för alla inblandade parter.

 • Leadership Success – Producing Positive Results, Part 1

  James L. Haner, PMP-certifierad managementkonsult talar om beteenden, kompetenser och ansvarstagande (Behaviours, Competencies and Responsibilities, BCR) som leder till ett lyckat ledarskap. I del ett av tre pratar han om konceptet BCR och dess ursprung, sedan fokuserar han på den första delen; beteenden.

 • Leadership Success – Producing Positive Results, Part 2

  Managementkonsulten James L. Haner fortsätter sin presentation av BCR-metoden (Behaviours, Competencies and Responsibilities) för ledarskap med en genomgång av den andra delen; kompetenser.

 • Leadership Success – Producing Positive Results, Part 3

  Vår serie som tar upp BCR-metoden (Behaviors, Competencies and Responsibilities) inom ledarskap avslutas med att managementkonsulten James L. Haner talar om den tredje delen; ansvarstagande.

 • Leadership Success: Behaviors, Competencies and Responsibilities that Produce Positive Results, Part 1 — Behaviors

  Denna serie i tre delar handlar om den ledarskapsstil som kallas BCR (Behaviors, Competencies & Responsibilities). Denna första del fokuserar på beteendeaspekter som framgångsrika ledare införlivar i sin ledarskapsstil för att motivera och inspirera sin personal. Bland annat handlar texten om att respektera integriteten, bygga upp ett förtroende, arbeta med olikheter och upprätta en ödmjuk ledarskapsroll.

 • Leadership Success: Behaviors, Competencies and Responsibilities that Produce Positive Results, Part 2 — Competencies

  Denna serie i tre delar fortsätter att utforska den ledarskapsstil som benämns BCR (Behaviors, Competencies & Responsibilities). Del två i serien tar upp de kompetenser som effektiva chefer bör ha för att kunna leda på ett framgångsrikt sätt, i synnerhet kommunikation präglad av samarbete, effektivt beslutsfattande och Emotionell intelligens (EI).

 • Leadership Success: Behaviors, Competencies and Responsibilities that Produce Positive Results, Part 3 – Responsibilities

  Den tredje och avslutande delen i serien om framgångsrikt ledarskap sammanfattar ämnet med en översikt över ledarens ansvarstagande såsom det beskrivs inom BCR (Behaviors, Competencies & Responsibilities). I denna del ingår kapitel som handlar om coaching, att utforma gemensamma visioner och mål, samt att hantera förändringar.

 • Prioritera din dag enligt 1-2-3 och A-B-C

  En prioriterad att göra-lista är bästa sättet i dagens arbetsliv att lyckas med svårare uppgifter på kortare tid. I denna Inblick Management--artikel av James L. Haner läser du om en enkel metod som hjälper den mest upptagna att bli både effektivare och mer produktiv genom att prioritera bland arbetsuppgifterna.

 • Sju steg för att hantera ilska

  Vet du hur man tar udden av ilskan i stället för att låta den växa? Att veta hur man hindrar ilskan från att växa och sprida sig kan vara nyckeln till konstruktiva dialoger och effektiv problemlösning. I den här månadens Inblick Management-artikel berättar Phillip Walker om sju steg som främjar den klartänkthet, acceptans och kontroll som krävs för att hantera både sin egen och andras ilska.

 • Sju steg för att hantera konflikter

  Avstannar arbetet i dina projekt för att medlemmarna i teamet inte kan komma överens? Använd Jean S. Corsons sju steg som vänder destruktiva konflikter till konstruktiva konfrontationer och en gemensam känsla av att ha lyckats. Läs den här månadens Inblick Management-artikel för att få veta mer!

 • Sju steg till ett bättre samarbete med din chef

  Hjälp din chef att lyckas, så lyckas du också! Förbättra samverkan med din chef och se till att ni båda gör ett bättre jobb. Jean S. Corson lägger fram sju steg som du kan använda direkt för att lägga grunden till ett bra samarbete med din chef, så att arbetsflödet blir smidigare, stressen minskar och ni båda gör framsteg i karriären. Läs om de sju stegen i den här månadens Inblick Management-artikel.

 • Skapa en utvecklingsplan i 7 steg och coacha på rätt sätt

  Hur du lyckas i din roll som chef beror på din förmåga att utveckla och motivera alla dina medarbetare – inte bara de 10 procent som presterar bäst respektive sämst. I den här artikeln skriver Jean Corson från Corson Wolff Consulting om hur man får "de 80 procenten i mitten" att prestera som bäst. Jean Corson visar hur du utformar en utvecklingsplan i 7 steg för dina medarbetare.

 • Skapa ett effektivt business case

  Idag är processen med att föreslå och få stöd för ett projekt både komplicerad och omfattande. I denna Inblick Management--artikel av Peter Dillon-Parkin får du lära dig att använda ADAPTS-metoden för att utforma ett effektivt business case för ditt projekt som ger resultat.

 • SMART-metoden: konkreta mål istället för floskler

  Konkreta målformuleringar gör det lättare att fokusera på det som är viktigt och fungerar som motivation för personalen. I denna Inblick Management--artikel skriver Dana Brownlee att realistiska och väldefinierade mål är mycket lättare att uppnå än mål som grundar sig på önskningar. Med SMART-metoden går du från högtflygande och vaga mål till konkreta och specifika, vilket ger personalen förutsättningar att uppnå långsiktiga och goda resultat.

 • Strategisk analys med SWOT

  SWOT-analys är en strategisk planeringsmetod som används för att utvärdera styrkor, svagheter, möjligheter och hot (eng. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). I den här Inblick Management-artikeln skriver Ramana Metlapalli om det bästa sättet att utveckla och genomföra en analys med hjälp av SWOT.

 • Strategisk planering i åtta enkla steg

  En instabil ekonomisk marknad och interna kriser kan förvirra och demoralisera en organisation och dess medarbetare. I vår senaste Inblick Management-artikel skriver författaren Anita Caputo om en metod att implementera en sund strategisk planering som ger tydlighet och fokus i tuffa tider.

 • Stärk ditt team med de här 6 stegen

  Historien om konkurrensen mellan de organisationer som utvecklade uppslagsverken Wikipedia och Microsoft Encarta bjuder på intressanta lärdomar för chefer som vill motivera sina team utan att använda sig av ekonomiska belöningar. I den här månadens Inblick Management-artikel visar Jerry Golick hur han använde principerna som gjorde Wikipedia världsberömt för att vända utvecklingen på en problemtyngd supportavdelning.

 • Så får du kunderna på din sida

  Ett klagomål från en kund kan faktiskt vara en möjlighet att skaffa sig en lojal livstidskund. I denna Inblick Management--artikel skriver Judi Williams om en verklig katastrofsituation när det gällde kundservice och hon beskriver sedan hur man kan vända en liknande situation till en positiv erfarenhet med hjälp av en metod i fyra steg.

 • The Role of Emotional Intelligence in Today’s Workplace

  Emotionell intelligens (EI) och dess mätmetod kallad Emotional Intelligence Quotient (EQ), håller på att bli viktiga verktyg i dagens arbetsmiljö. I denna intervju med Larry Barnard, managementkonsult och författare, talar han om EI:s fem komponenter och hur de kan användas för att skapa högpresterande team.

 • The Theory and Business Application of Knowledge Management

  Värdet av en organisations samlade kunskaper kan knappast överskattas. Detta White Paper ger dig en förståelse för hur kunskap hanteras och sprids inom en organisation, och visar på en strategi för Knowledge Management som ger konkurrensfördelar.

 • What It Takes to Manage Successfully in Tough Times

  Den ekonomiska världen står inför stora ekonomiska utmaningar och osäkerhet, och det krävs mer än bara en fast hand för att hålla din organisations vision på rätt kurs. Anita Caputo – författare, konsult och grundare av Big Picture Institute som sysslar med management-utbildning och karriärcoachning – ger oss många nyttiga och användbara råd om hur chefer och ledare kan lyckas motivera både sig själva och sina team så att de kan fortsätta arbeta effektivt trots svåra ekonomiska tider.

 • Öka ditt inflytande genom en 3x3-matris

  Få råd om hur du kan minska maktskillnaderna och få större inflytande på din arbetsplats. Lösningen finns i metoden med en 3x3-matris som presenteras av Diane Brescher i månadens Inblick Management–artikel.

Nätverk och virtualisering

 • What You Need To Know About Implementing Virtualization in the Workplace

  Virtualisering har åter blivit populärt på IT-avdelningarna och det anses bero på att det leder till ökad effektivitet, kostnadsbesparingar och möjligheten att minska oreda på servern och skrivbordet. Detta White Paper ger en introduktion, men även beskrivningar av konfigurationer, fördelar och hur man väljer virtualiseringsplattform utifrån sina egna behov.

Oracle-databaser

 • An Introduction to Oracle 11g

  Det här är en fullständig guide till den senaste utgåvan av Oracles databashanteringssystem. Kapitlen behandlar utmärkande drag, nya funktioner, fördelar för utvecklare/administratörer med mera. Detta White Paper är viktig läsning för alla som implementerar eller ska implementera Oracle 11g i sin organisation.

 • What You Need to Know About Oracle 11g

  Vare sig du redan använder Oracle eller funderar på att migrera, kommer denna intervju med Oracle-experten Kent Hinckley att ge dig mycket information om funktioner och fördelar i nya Oracle 11g.

Projektledning

 • Ett bra Business Case lägger grunden för ett lyckat projekt

  I dagens affärsklimat finns inget utrymme för bortslösade resurser. Därför är det så viktigt att projekt lever upp till organisatoriska mål och leder till maximal avkastning. I vår senaste Inblick Management--artikel skriver författaren John Moore om hur du säkerställer ett lyckat projekt genom att ta fram och tillämpa ett hållbart Business Case för hela projektets livscykel.

 • Managing Project Risk: Using the Art of Communication

  Kommunikationsproblem nämns ofta som det största hotet mot att lyckas med ett projekt. Vad kan man som projektledare göra för att öka chanserna att lyckas? Detta White Paper handlar om att kunna identifiera och analysera risker och planera därefter. Artikeln ger råd om hur man kan bli bättre på kommunikation

 • Sex steg för att fatta bättre gruppbeslut

  Du kanske har ett kreativt team som kan kläcka bra idéer – med hur ska du kunna få deras idéer att flöda utan att det uppstår kaos? I den här månadens Inblick Management-artikel berättar författaren Rahul Dogra om en process i sex steg som leder till en öppen gruppdialog. Processen uppmanar både till att komma med idéer och att omarbeta dem till fungerande förslag samtidigt som man uppnår koncensus i gruppen.

 • Sex steg för att göra ett team mer effektivt med emotionell intelligens

  Vet du vad emotionell intelligens är och hur det kan göra ditt team mer effektivt? I den här månadens Inblick Management-artikel bjuder författaren dr Adrian Britten på sex utförliga och väl beprövade strategier för att använda emotionell intelligens för att skapa högst effektiva team som levererar bättre resultat.

 • Using the PMBOK® Guide to Build a Practical Project Management Process

  Detta white paper handlar om hur man tillämpar principerna i PMBOK® Guide (A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th Edition) för att skapa en projektledningsprocess som är anpassad till organisationens unika behov och uppbyggnad.

SFIA

SharePoint

SQL Server

Windows och Windows Server

 • An Introduction to Windows Server 2008

  Windows-konsulten och författaren Lori Sanders besvarar frågan: ”Varför måste jag migrera till ännu ett Windows Server operativsystem?” med en omfattande överblick över Microsofts nyaste plattform.

 • Windows 7: An Introductory Overview

  Windows är det senaste operativsystemet från Microsoft och innehåller flera förbättringar och nya funktioner. Artikeln beskriver alla dessa nyheter – från olika editions och nya funktioner till säkerhet och händelseloggar.

 • Windows Server 2008: An Introductory Overview

  Denna insiktsfulla introduktion till Windows Server 2008 angriper ämnet från tre olika håll; säkerhet, hanterlighet och tillgänglighet. Kapitelrubrikerna är Säkerhetsförbättringar, Identitet och åtkomstkontroll, Virtualisering, Att granska förbättringar, dessutom nämns användbara referenser och webbsidor. Uppsatsen är på engelska.

Learning Tree International AB | Lindhagensgatan 126 | 112 51 Stockholm, Sweden | +46 (0)8-506 668 00
© Learning Tree International, Inc. Alla varumärken ägs av sina respektive innehavare. Klicka här för att läsa mer.

Välj land:

 • Learning Tree France
 • Learning Tree UK
 • Learning Tree Canada
 • Learning Tree US
 • Learning Tree Sweden